Ανάπτυξη εφαρμογών

Ανάπτυξη Εφαρμογών

Η μεθοδολογία που ακολουθείται σε κάθε έργο, περιγράφεται στις παρακάτω φάσεις:

Logo Icon

Ανάλυση απαιτήσεων

Η επικοινωνία με τον πελάτη για την καταγραφή των απαιτήσεων και των προδιαγραφών του λογισμικού είναι το κυρίαρχο αντικείμενο. Η επικοινωνία με τα στελέχη της επιχείρησής σας δημιουργεί τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την ορθότερη αντίληψη των εσωτερικών διαδικασιών του πελάτη και τον τρόπο εργασίας του.

Logo Icon

Σχεδιασμός

Καθορίζουμε την αρχιτεκτονική και τις λειτουργίες του λογισμικού όπως για παράδειγμα τη δομή των δεδομένων (Βάση Δεδομένων) και την εμφάνιση του λογισμικού (User Interface) ώστε να διασφαλίσουμε την ποιότητα του σχεδιασμού.

Logo Icon

Υλοποίηση

Αναπτύσσουμε το λογισμικό σε στάδια και με την χρήση δοκιμαστικών εκδόσεων (beta) και παρουσιάζουμε την εξελικτική πορεία του λογισμικού ώστε να μπορεί ο πελάτης να παρακολουθεί την πραγματική μορφή που παίρνει το λογισμικό και πάνω σε αυτή να επισημαίνονται βελτιωτικές ενέργειες.

Logo Icon

Έλεγχος

Γίνεται η εγκατάσταση του ολοκληρωμένου λογισμικού στην επιχείρηση του πελάτη και το λογισμικό εκτελείται σε δοκιμαστική λειτουργία για κάποιο χρονικό διάστημα, ώστε να διασφαλιστεί το επιθυμητό αποτέλεσμα.

Τα περιβάλλοντα που χρησιμοποιούνται για την ανάπτυξη καθορίζονται κάθε φορά από τις ειδικές απαιτήσεις του έργου. Έτσι εξασφαλίζεται η δημιουργία αξιόπιστων και ευέλικτων λύσεων λογισμικού, που είναι σε θέση να βελτιστοποιήσουν τις επιχειρηματικές δραστηριότητες του πελάτη και να εξασφαλίσουν την αποδοτικότητα της επένδυσής του. Η εταιρία επίσης εστιάζει στη συνεχή ανάπτυξη των τεχνικών δεξιοτήτων και των γνώσεων των στελεχών της, σύμφωνα με τα εργαλεία και τις μεθοδολογίες των κυρίαρχων τεχνολογικών κατευθύνσεων.

Θέλετε και εσείς ένα Λογισμικό στις ανάγκες σας ;

Επικοινωνία